"Laat de provincie er zijn voor de bloei van de samenleving"

bloeibrabantvrijdag 22 mei 2015 18:03

Vrijdag 22 mei is in de Provinciale Staten van Brabant het bestuursakkoord van het nieuwe bestuur van VVD, SP, D66 en PvdA behandeld. Dit is de eerste vergadering na de verkiezingen in maart toen de ChristenUnie-SGP terugkeerde in Provinciale Staten.

Hermen Vreugdenhil geeft aan dat de ChristeUnie-SGP fractie de gereikte hand van het nieuwe bestuur constructief zal benaderen, maar tegelijkertijd kritisch is “In Brabant mogen we dankbaar zijn voor de rijkdom en welvaart waarin we leven. Dat laat het nieuwe bestuursakkoord ook zien. Een akkoord dat veel geld vrijmaakt voor economische impulsen. Een akkoord wat in woorden ook echt werk wil maken van energiebesparing, duurzame opwekking en een circulaire economie. Een akkoord waar de P’s van Planet en Profit goed uit de verf komen, maar ook met een witte pagina voor de mensenkant. Dit is vooral een akkoord  voor mensen die het al gemaakt hebben. Die al geslaagd zijn. Een akkoord dat de focus te veel legt op betaalde arbeid en economische oplossingen”  

Vreugdenhil spreekt zijn waardering uit voor de vele maatschappelijke organisaties, kerken en parochies, vrijwilligers en vele andere initiatieven die zich vaak belangeloos en met veel energie inzetten voor de toekomst van Brabant “Dit is de echte kracht van Brabant”

“Wij willen ons laten leiden door Psalm 72. De laatste psalm van Salomo waarin Salomo als het ware een blauwdruk geeft voor het bestuur van elke overheid. Laat de koning rechtvaardig over uw volk regeren en zuiver rechtspreken. Laat de koning de armsten uit de samenleving hun rechten geven en hen werkelijk helpen. Laat onder zijn regering de oprechte mens tot bloei komen en laat er altijd vrede zijn” sluit Vreugdenhil af "Laat de provincie er zijn voor de bloei van de samenleving. Niet alleen PR, maar een beleid dat landt in de samenleving" 

Het voorstel van de ChristenUnie-SGP fractie om direct na de zomer een beleiddebat te voren waarin de voorstellen van alle Statenfracties een plek zullen krijgen werd door de meerderheid van de Statenfracties omarmt. Een mooi gebaar van de coalitiepartijen om niet op voorhand de begroting dicht te timmeren maar ruimte te bieden voor voorstellen van oppositiepartijen.

Volledige bijdrage: (klik hier)

« Terug

Archief > 2015 > mei

Geen berichten gevonden