Bijdrage begrotingsbehandeling ChristenUnie-SGP Statenfractie

statenzaal brabantmaandag 16 november 2015 11:33

Deze begrotingsbehandeling vindt plaats in een woelige tijd. De veiligheidscrisis raakt ons bestaan, brengt onrust en maatschappelijke onzekerheid met zich mee en stelt politieke instellingen en onze bevolking op de proef.

De vluchtelingencrisis schudt ons door elkaar en maakt vragen los bij de bevolking over de toewijzing van woonruimte en middelen. Het wordt inschikken en opschuiven, en dat in een tijd waarin er veel van burgers wordt gevraagd.

Maar is het niet onze relatieve welvaart en onze mogelijkheid om te delen die ons in staat stelt om te helpen en dus extra verantwoordelijkheid geeft?

De ChristenUnie-SGP fractie wil aan de kant staan van die Brabanders die zich inzetten voor anderen, zorg verlenen, het goede zoeken voor de samenleving. Wij hebben een samenleving nodig die ruimte, veerkracht en mogelijkheden heeft om zorg te besteden aan eigen mensen en aan nieuwkomers.

Wij mogen in de provincie ons politieke werk doen met grote financiële mogelijkheden. Dat brengt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Dat brengt mij tot de kernvraag van deze begrotingsbehandeling: Is de voorliggende begroting in het licht van voorgaande evenwichtig? Biedt deze begroting antwoorden op de vragen en zorgen van de samenleving?

De fractie roept het college op om het investeren in de sociale veerkracht van Brabant tot een belangrijke opgave te maken voor alle beleidsvelden van de provincie.

De fractie diende verschillende moties in waarin zij het college oproept om geen vergunningen te verstrekken aan dancefestivals waar pillen worden gebruikt.
Om kleinschalige windenergie in de dorpen mogelijk te maken.
Om te zorgen voor afdoende maatregelen en extra bussen om overvolle bussen te voorkomen waardoor reizigers nu nog geregeld bij de bushalte worden achtergelaten.
Om verantwoordelijkheid te nemen bij het nemen van maatregelen om wateroverlast in agrarisch gebied te voorkomen.

De laatste drie voorstellen konden ook op ruime steun van de Staten rekenen. Wij zijn dan ook dankbaar dat we een constructieve bijdrage mogen leveren aan het bestuur van Brabant.

De ChristenUnie-SGP fractie wenst het college Gods zegen toe bij haar belangrijke taak om schild te zijn voor kwetsbaren in de samenleving en het goede te zoeken voor de inwoners van Brabant.

Hermen Vreugdenhil
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Statenfractie

« Terug

Archief > 2015 > november

Geen berichten gevonden