Provincie voortvarend aan de slag om overvolle bussen tegen te gaan

busdonderdag 28 januari 2016 11:26

"Het is goed om te zien dat de provincie aan de slag is gegaan met de problemen van de overvolle bussen in Brabant" reageert ChristenUnie-SGP statenlid Hermen Vreugdenhil op de tussenbalans die de provincie geeft. "De problemen zijn nog niet volledig opgelost, maar Arriva zet inmiddels extra bussen in tijdens de pieken en geeft aan dat deze bussen nu ook structureel zijn opgenomen in de dienstregeling"

In... een motie van de ChristenUnie-SGP die in november jl. unaniem werd aangenomen in de Staten van Brabant is gevraagd aan de provincie om in overleg met Arriva maatregelen te treffen en te komen tot een transparante en adequate afhandeling van de klachten. Daar waar nodig moet de provincie van Arriva eisen met voldoende capaciteit te komen. Volgens de provincie geeft Reizigersoverleg Brabant aan dat Arriva klachten volgens afspraak afhandelt, maar dat de beleving bij de klant beter kan. De provincie zal met mystery guests controleren of de afspraken nagekomen worden.

"Het is voor onze fractie belangrijk dat de signalen die Mystery Guests in de bussen nog opvangen en de kwaliteit die ze waarnemen verder worden opgepakt. We zijn dan ook benieuwd naar het vervolgoverleg tussen provincie en Arriva en zullen het scherp blijven volgen" aldus de heer Vreugdenhil.

Medio 2016 zullen de Staten verder geïnformeerd worden via de OV Trendmonitor over de actuele trends in het openbaar vervoer.

« Terug

Archief > 2016 > januari

Geen berichten gevonden