"Provincie gaat maatregelen treffen op Hollands Diep"

hollands diepmaandag 29 februari 2016 07:56

"Het is goed om te zien dat de provincie de veiligheid voor de scheepvaart op het Hollands Diep serieus neemt" reageert Statenlid Hermen Vreugdenhil op de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie-SGP met betrekking tot de vaarroutes rondom Moerdijk "De provincie geeft hierbij aan dat ze in gesprek wil gaan met de betrokken partijen om de toegankelijkheid van het industrie en havencomplex over wate...r te waarborgen. Onze fractie is verheugd dat de provincie de kwestie zal agenderen in de Stuurgroep programma Moerdijk Veilig"

De fractie CU-SGP maakt zich zorgen over de situatie op het water bij de kruising Hollands Diep en Dordtse Kil. Om de risico's te verkleinen heeft de brancheorganisatie Koninklijke BLN  Schuttevaer in het verleden al voorgesteld om de radarbegeleiding te verbeteren, maar ook om het openstellen van de westelijke zijde van Zuid-Hollands Diep. "Wij waarderen het dat de provincie in de toekomst de samenwerking met alle betrokken partijen wil verbeteren en intensiveren en daarbij nadrukkelijk het betrekken van brancheorganisatie Schuttevaer noemt. De veiligheid op het Hollands Diep moet prioriteit hebben" aldus Vreugdenhil.

In de beantwoording van de vragen van CU-SGP geeft de provincie aan dat prioriteit gegeven wordt aan maatregelen die weinig of slechts beperkte financiele inzet vergen en wel groot effect sorteren.

« Terug

Archief > 2016 > februari

Geen berichten gevonden