Bijdrage ChristenUnie-SGP Brabant aan bespreking Jaarstukken 2015

statenzaal brabant20-05-2016 16:23 20-05-2016 16:23

"De fractie van ChristenUnie-SGP wil naar aanleiding van de aangeboden jaarstukken een groot compliment maken aan de ambtelijke organisatie" aldus burgerlid van ChristenUnie-SGP Arie van Loon als reactie op de jaarstukken over 2015 "Overall staat er in dit huis een solide organisatie die een gedegen en gezond financieel beleid weet te voeren. Bij een organisatie met deze omvang vinden wij een accountantsverslag met relatief weinig concrete verbeter- en aandachtspunten een prestatie van formaat"

"Natuurlijk zijn er verbeterpunten, zoals een aanscherping van het aanbestedingsbeleid. Hoe belangrijk dat soort zaken ook zijn, wij willen ons in deze bijdrage niet op relatieve details richten maar op twee hoofdlijnen"

"Allereerst willen wij aandacht vragen voor de verwerking van deelnemingen. Deze zorgen nu voor meevallers, maar kunnen in andere jaren net zo goed tegenvallers betekenen. Hierop moet actiever gestuurd kunnen worden. Wij zijn blij met de aandacht die GS zegt hieraan te zullen besteden maar willen GS ook vragen om PS tussentijds gedurende een boekjaar op de hoogte te stellen van resultaten van deelnemingen en de te verwachten effecten op de jaarrekening"
 
"Het belangrijkste vinden wij de grip op de begroting. Het is goed om voorzichtig te begroten en het klopt dat wij op punten afhankelijk zijn van samenwerkende partners voor wat betreft voortgang van trajecten. Dat gezegd hebbend vinden wij het er teveel op lijken alsof GS slechts één keer per jaar integraal naar de financiën kijkt en na de begroting wacht op de jaarrekening. GS voert beleid uit dat door PS is geaccordeerd en waarover in deze staten debat is gevoerd en keuzes zijn gemaakt. Keuzes waar bepaalde prioriteringen bij zijn toegepast"
 
"Als budget ongebruikt op de plank blijft liggen is het de taak van GS om PS hierover te informeren zodat deze staten mogelijk een nieuwe afweging kunnen maken, bijvoorbeeld wanneer projecten teveel vertraging oplopen. Juist ook wanneer het niet om vertraging van projecten gaat maar om meevallers door voorzichtige inschattingen kan het niet bestede budget aan PS voorgelegd worden om projecten die buiten de boot vielen door prioritering alsnog doorgang te laten vinden. Wij roepen GS dan ook op om PS voldoende aan de bal te brengen door waar er bestedingsruimte ontstaat deze opnieuw voor te leggen aan deze staten"

« Terug

Archief > 2016 > mei

Geen berichten gevonden