Onderzoek toont knelpunten van Brabants openbaar vervoer

DSCF247012-09-2008 23:28 12-09-2008 23:28

Bus bedient Brabantse platteland matig

Op vrijdag 12 september hebben de fracties van VVD en ChristenUnie-SGP een onderzoeksrapport van de NEA naar knelpunten in het openbaar vervoer op het Brabantse platteland aangeboden aan de Statencommissie. Het onderzoeksrapport laat duidelijk met concrete cijfers en ervaringen zien dat de reizigers vinden dat de bus het Brabantse platteland maar matig bedient.

Frequentie, aansluitingen op bus en of trein, beperkte reistijden, afwijkingen ten aanzien van de dienstregeling en de afstand tot bushaltes worden als belangrijkste knelpunten ervaren.

Opvallend is dat de frequentie vooral wordt genoemd als probleem door woon-werk reizigers, studenten en ziekenhuisbezoekers. Het blijkt dat meer mensen van het openbaar vervoer gebruik gaan maken als de kwaliteit verbetert.

Het onderzoek is door NEA uitgevoerd in opdracht van het Reizigersoverleg Brabant (ROB). Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag van de statenleden Marijke Tsoutsanis (VVD) en Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP). Zij maakten zich zorgen over de kwaliteit van het openbaar vervoer in de landelijke gebieden van Brabant en hebben dit keer op keer onder de aandacht van GS gebracht en verzocht om concreet inzicht. GS heeft daar niets mee gedaan en daarom hebben VVD en ChristenUnie-SGP zich tot het ROB gewend en vragen aangedragen op basis waarvan dit onderzoek is uitgevoerd.

Op grond van dit onderzoek zullen VVD en ChristenUnie-SGP vragen om deze knelpunten binnen het basisvoorzieningenniveau op te lossen. Betere bereikbaarheid van het Brabantse platteland vraagt om meer bussen op meer tijden en betere aansluiting op treinen en andere busverbindingen. De provincie moet niet langer reageren op een afnemende vraag door het aanbod te verkleinen. De provincie moet beginnen met het creëren van een kwalitatief aantrekkelijk aanbod van een op elkaar aansluitend OV-netwerk, om zo de vraag naar openbaar vervoer te stimuleren.

In de eerste plaats is het daarom van belang om een basisniveau OV in het landelijk gebied zodanig te waarborgen dat voor iedereen basisvoorzieningen zoals ziekenhuis, winkelcentra en school toegankelijk zijn.

Daarnaast is het van belang om een aantal specifieke knelpunten zoals in het onderzoek naar voren gekomen aan te pakken en daarmee de kwaliteit van het openbaar vervoer in het landelijk gebied te verbeteren:

  1. Verhoging van de frequentie tijdens de spitstijden, zeker voor woon-werk reizigers en studenten.

  2. Vergroten van de bereikbaarheid van meerdere of andere bestemmingen. Blijkbaar kan men nog niet overal komen en/of staan haltes op de verkeerde locaties. De provincie dient de haltelocaties kritisch te onderzoeken.

  3. Op werkdagen wordt in de regel te vroeg gestopt met de dienstregeling. Met name voor woon-werk reizigers dient de dienstregeling opgerekt te worden.

  4. Doordat buurtbussen in het weekend veel minder rijden is het platteland in het weekend slechts marginaal ontsloten. De weekend-dienstregeling dient verbeterd te worden.

  5. De buurtbus dient qua materieel toegankelijk te worden voor minder validen.

 

 

Daarnaast is het van belang dat:

  1. de provincie de verantwoordelijkheid neemt bij de afstemming van dienstregelingen van de verscheidene OV aanbieders zodat de aansluiting op bus en of trein verbeterd wordt.

  2. de provincie reizigers in het landelijk gebied een aansluitgarantie biedt indien hij de aansluiting buiten zijn schuld om mist. Want als een reiziger in het landelijk gebied de aansluiting mist moet hij vaak een uur of meer wachten op de volgende bus.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Rapport knelpunten OV in het landelijk gebied5,2 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Onderzoek toont knelpunten van Brabants openbaar vervoer'

Brabants dagblad 13 septermer 2008
Geplaatst op: 15-09-2008 11:48 Quote
Staten eisen beter openbaar vervoer op Brabants platteland

DEN BOSCH - Provinciale Staten hebben PvdA-gedeputeerde Annemarie Moons gisteren een schromelijk gebrek aan ambitie verweten om het openbaar vervoer (ov) op het Brabantse platteland te verbeteren.

De meerderheid gaf Moons te verstaan dat op een doordeweekse dag in ieder dorp met meer dan 2000 inwoners minstens één keer per uur een bus moet komen. Regiotaxi's mogen hiervoor niet als alternatief worden ingezet.

De gedeputeerde komt volgende maand met uitgebreide voorstellen om aan de kritiek tegemoet te komen.

Dat de reiziger op het platteland zich slecht bediend voelt door het openbaar vervoer blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek dat in opdracht van VVD en ChristenUnie is uitgevoerd. De bus rijdt te weinig en niet op tijd, sluit niet goed aan op trein of andere bus en de bushalte is te ver weg van huis, luiden de meest gehoorde klachten. De wens leeft om in de spits meer bussen in te zetten en ze voor forenzen 's avonds langer te laten doorrijden. Buurtbussen moeten vaker in het weekeinde rijden en toegankelijk zijn voor minder validen. De provincie dient dienstregelingen beter op elkaar af stemmen om lange wachttijden te vermijden en tevens passagiers die de bus buiten hun schuld gemist hebben een aansluitgarantie te bieden, zo luiden de aanbevelingen in het rapport van het bureau NEA.

Moons maakte duidelijk dat het provinciebestuur de handen vrij wil houden om 60 procent van het ov-budget te kunnen inzetten op plaatsen waar dat het hardst nodig is. Dit vindt zij beter dan dichtgetimmerde dienstregelingen waar de vervoersbedrijven niet meer onderuit kunnen, ook al rijden de bussen leeg rond.
Eindhovens Dagblad 13 september 2008
Geplaatst op: 15-09-2008 11:49 Quote
Onderzoek: bus op platteland ondermaats

DEN BOSCH - Het Brabantse platteland wordt maar matig bediend door de bus.

Dat wijst een onderzoek uit onder reizigers, in opdracht van het Reizigersoverleg Brabant (ROB). De statenfracties van VVD en ChristenUnie-SGP hebben het rapport gisteren aangeboden aan de Statencommissie van de provincie.

De bus rijdt niet vaak genoeg, er wordt niet altijd op tijd gereden en de afstand tot bushaltes is vaak te groot, blijkt uit de rapportage van NEA Transportonderzoek.

De kwaliteitsmeting heeft betrekking op de hele provincie, met uitzondering van Zuidoost-Brabant. Het busvervoer in deze regio valt onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het openbaar vervoer hier wordt grotendeels verzorgd door Hermes. Alleen de Kempen worden (nog) bediend door BBA/Veolia. Per 14 december neemt Hermes ook dit over.

In de regio Eindhoven/de Kempen scoren volgens het onderzoek enkele BBA-lijnen matig, zoals 142 van Middelbeers naar Tilburg en van Best naar Eindhoven; 143 van Lage Mierde naar Tilburg en 291 van Hoogeloon naar Tilburg.
Nieuw bericht